بخش پزشکی هسته ای بیمارستان پیامبران

پزشكی هسته ای روش تشخیصی (تصویر برداری) است که در مورد اعضاء مختلف از جمله : استخوانها، مغز، كلیه، ریه، قلب، دستگاه گوارش و دستگاه ادراری كاربرد دارد. روش كار به این صورت است كه ابتدا رادیو دارو مخصوص هر عضو با ماده رادیو اكتیو نشاندار می شود و به بیمار تزریق می شود و در عضو مورد نظر تجمع میابد سپس با استفاده از دستگاه گاما كمرا تصویر برداری انجام می شود. بر خلاف روش رادیولوژی كه عموما اطلاعات در مورد ساختمان اعضای بدن می دهند پزشكی هسته ای عملكرد اعضای مختلف بدن را به ما نشان می دهد. دستگاه پزشکی هسته ای بیمارستان پیامبران دستگاه بسیار مدرن گاما كمرا از شركت زیمنس آلمان می باشد.

خدمات پزشکی هسته ای بیمارستان پیامبران

 • اسکن قلب
 • اسکن تیروئید
 • اسکن پاراتیروئید
 • اسکن استخوان
 • اسکن پرفیوژن ریه
 • اسکن کبد و طحال
 • اسکن کلیه با DTPA
 • اسکن کلیه با DMSA
 • اسکن مجاری اشکی
 • اسکن مثانه ( سیستوگرافی ایزوتوپیک)
 • و ...
 .

اطلاعات تماس بخش پزشکی هسته ای بیمارستان پیامبران


آدرس بخش پزشکی هسته ای بیمارستان پیامبران

نظرات کاربران درباره بخش پزشکی هسته ای بیمارستان پیامبران  

به بخش پزشکی هسته ای بیمارستان پیامبران امتیاز دهید

زیاد

کم

نقاط قوت' . '
نقاط ضعف' . '