بخش كودكان بيمارستان بهمن

بخش كودكان بيمارستان بهمن واقع در طبقه اول ضلغ غربي با 12 تخت بستري و 1 تخت ايزوله، جهت بستري نمودن كودكان بيمار آماده ارائه خدمت مي باشد. اين بخش همچنين به دليل داشتن تخت انكوباتور نسبت به بستري نوزادان مبتلا به زردي نيز اقدام مي نمايد و كودكان ونوزادان پس از انجام جراحي هاي مختلف از جمله مغز، ارولوژي و ... در اين بخش بستري مي شوند. اين بخش در طبقه اول ضلع غربي قرار گرفته است.

متخصصین و جراحان اطفال بیمارستان بهمن

  • دکتر رادفر
  • دکتر یاریگرروش
  • دکتر عزیزآهاری
  • سید جواد نصیری
  • دکتر عرب حسینی
  • دکتر ستاره ممیشی
  • دکتر اکبر شاه محمدی
  • دکتر پریدخت نخستین داوری
.

اطلاعات تماس بخش كودكان بيمارستان بهمن


آدرس بخش كودكان بيمارستان بهمن

نظرات کاربران درباره بخش كودكان بيمارستان بهمن  

به بخش كودكان بيمارستان بهمن امتیاز دهید

زیاد

کم

نقاط قوت' . '
نقاط ضعف' . '