شرکت تحقیقات بازاریابی ایده

شرکت تحقیقات بازاریابی ایده با همت و نظرات عالی آقای دکتر بزاززاده با بیش از 7 سال سابقه کاری  در راستای برگزاری برنامه جامع بازاریابی، استراتژی های بازاریابی داخلی، برنامه های جایگزین برای تبلیغات شرکت و... راه اندازی شده است. جالب است بدانید مشاوره این مجموعه را شخص آقای دکتر بزاززاده به عنوان یم مدرس کارآزموده و یک مشاور متبحر در امور بازاریابی صنعتی بر عهده گرفته است. بنابراین گروه تحقیقات بازاریابی ایده می تواند در تدوین و برگزاری هر نوع برنامه جامع جهت یک بازاریابی حساب شده همواره در کنار شما پله های ترقی را طی کند.

خدمات شرکت تحقیقات بازاریابی ایده

  • اجرای پروژه تحقیقات کیفی
  • اجرای پروژه تحقیقات کمی
  • تحقیقات و مطالعات کتابخانه ای
  • تحقیقات بازار در کشورهای عربی
  • تحقیقات بازاریابی در دبی و آفریقا
  • و ...
.

اطلاعات تماس شرکت تحقیقات بازاریابی ایده


آدرس شرکت تحقیقات بازاریابی ایده

نظرات کاربران درباره شرکت تحقیقات بازاریابی ایده  

به شرکت تحقیقات بازاریابی ایده امتیاز دهید

زیاد

کم

نقاط قوت' . '
نقاط ضعف' . '