موسسه آموزش عالی اندیشه معین

موسسه آموزش عالی اندیشه معین سازمانی است که مأموریت آن آموزش فعالان، متخصصان، کارکنان و فروشندگان و تمامی افرادی است که در کلیه سطوح دانشی و مهارتی و در بازارهای بزرگ بین‌المللی کشور به فعالیت مشغول هستند. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۳۹۴ ایجاد شد و هدف از ایجاد آن ارائه آموزش‌های عمومی و تخصصی _ مهارتی هدفمند بود. امروزه این موسسه با رویکرد پوشش دادن نیازهای آموزشی کارکنان و تأمین و تربیت منابع انسانی مراکز خرید چندمنظوره در سطح بین‌المللی و ملی اهداف بزرگ شما را تحقق می‌بخشد.

خدمات آموزشی اندیشه معین

  • دپارتمان زبان
  • دپارتمان کسب و کار
  • مدیریت کسب و کار (MBA)
  • مدیریت پیشرفته کسب و کار (DBA)
  • مدیریت عالی کسب و کار (PostDBA)
  • ارزشیابی دوره های آموزشی
  • دوره های تخصصی کوتاه مدت
  • و ...
.

اطلاعات تماس موسسه آموزش عالی اندیشه معین


آدرس موسسه آموزش عالی اندیشه معین

نظرات کاربران درباره موسسه آموزش عالی اندیشه معین  

به موسسه آموزش عالی اندیشه معین امتیاز دهید

زیاد

کم

نقاط قوت' . '
نقاط ضعف' . '